Przejdź do treści
Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu
Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

UWAGA !!!  UTRUDNIENIA NA UL. JEDLIŃSKIEJ W BOJSZOWACH

UWAGA !!! UTRUDNIENIA NA UL. JEDLIŃSKIEJ W BOJSZOWACH

W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa dróg powiatowych 5901S, ul. Pancerniaków, ul. Gaikowej i ul. Jedlińskiej w Bojszowach", Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu informuje, że w dniach 24-25.07.2024 r. (środa i czwartek), mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na ul. Jedlińskiej z powodu robót związanych z układaniem nawierzchni bitumicznej tj. warstwy ścieralnej chodnika od skrzyżowania z ul. Szyszkową do granicy z m. Jedlina. W związku z powyższym dojazd oraz wjazd na tereny posesji na przedmiotowym odcinku drogi w szczególności po stronie chodnika, na czas prowadzenia robót nie będzie możliwy. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o cierpliwość.

UWAGA !!!  UTRUDNIENIA NA UL. GAIKOWEJ W BOJSZOWACH

UWAGA !!! UTRUDNIENIA NA UL. GAIKOWEJ W BOJSZOWACH

W związku z realizowaną inwestycją pn.: "Przebudowa dróg powiatowych 5901S, ul. Pancerniaków, ul. Gaikowej, ul. Jedlińskiej w Bojszowach", Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu informuje, że w dniach 25-26.07.2024 r. (czwartek i piątek) będą realizowane prace związane z układaniem warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych w ciągu ul. Gaikowej w Bojszowach, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kosmonautów do skrzyżowania z ul. Gościnną. W związku z powyższym dojazd oraz wyjazd na tereny posesji w godzinach od 6.00 do 17.00 nie będzie możliwy. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o cierpliwość.

UWAGA !!!  UTRUDNIENIA NA UL. JEDLIŃSKIEJ W BOJSZOWACH

UWAGA !!! UTRUDNIENIA NA UL. JEDLIŃSKIEJ W BOJSZOWACH

W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa dróg powiatowych 5901S, ul. Pancerniaków, ul. Gaikowej i ul. Jedlińskiej w Bojszowach", Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu informuje, że w dniach 01-02.07.2024 r. (poniedziałek i wtorek) w godzinach od 7.00 do 16.00, mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na ul. Jedlińskiej z powodu robót związanych z układaniem nawierzchni bitumicznej tj. warstwy ścieralnej chodnika na długości od skrzyżowania z DW 931 do posesji nr 97. W związku z powyższym dojazd oraz wjazd na tereny posesji na przedmiotowym odcinku drogi w szczególności po stronie chodnika, w/w godzinach nie będzie możliwy. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o cierpliwość.

UWAGA !!!  UTRUDNIENIA NA UL. JEDLIŃSKIEJ W BOJSZOWACH

UWAGA !!! UTRUDNIENIA NA UL. JEDLIŃSKIEJ W BOJSZOWACH

W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa dróg powiatowych 5901S, ul. Pancerniaków, ul. Gaikowej i ul. Jedlińskiej w Bojszowach", Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu informuje, że w dniu 20.06.2024 r. (czwartek) w godzinach od 5.00 do 16.00, mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na ul. Jedlińskiej od posesji nr 97 do granicy z miejscowością Jedlina, w związku z układaniem warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej. W związku z powyższym dojazd oraz wjazd na tereny posesji na przedmiotowym odcinku drogi, w/w godzinach nie będzie możliwy. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o cierpliwość.

UWAGA !!!  UTRUDNIENIA NA UL. GAIKOWEJ W BOJSZOWACH

UWAGA !!! UTRUDNIENIA NA UL. GAIKOWEJ W BOJSZOWACH

W związku z realizowaną inwestycją pn.: "Przebudowa dróg powiatowych 5901S, ul. Pancerniaków, ul. Gaikowej, ul. Jedlińskiej w Bojszowach", Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu informuje, że od dnia 17.06.2024r. do 21.06.2024r. będą realizowane prace związane z układaniem warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych w ciągu ul. Gaikowej (od km 3+682,40 do km 4+350,00) i ul. Pancerniaków (od km 4+350,00 do km 5+225,00) w Bojszowach. W czasie prowadzenia robót droga będzie zamknięta dla ruchu. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o cierpliwość.

UWAGA !!!  UTRUDNIENIA NA UL. JEDLIŃSKIEJ W BOJSZOWACH

UWAGA !!! UTRUDNIENIA NA UL. JEDLIŃSKIEJ W BOJSZOWACH

W związku z realizowaną inwestycją pn.: "Przebudowa dróg powiatowych 5901S, ul. Pancerniaków, ul. Gaikowej, ul. Jedlińskiej w Bojszowach." Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu informuje, że w dniach 21.05.2024 r. w godzinach 7.00-16.00 oraz 22.05.2024 r. w godzinach 6.00-17.00 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na ul. Jedlińskiej od posesji nr 97 do granicy z ul. Bojszowską z uwagi na rozkładanie kruszywa oraz masy bitumicznej. W TYCH GODZINACH DROGA BĘDZIE ZAMKNIĘTA DLA RUCHU !!! Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Przebudowa drogi powiatowej 5926S ul. Bohaterów Westerplatte w Bieruniu

Przebudowa drogi powiatowej 5926S ul. Bohaterów Westerplatte w Bieruniu

W związku z realizowaną inwestycją pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5926S, ul. Bohaterów Westerplatte w Bieruniu Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu informuje, że od 16.05.2024 r. zostaje wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Utrudnienia będą polegać na zawężeniu jedni na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul. Słowików w Bieruniu, tym samym wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h. W przypadku gdy nie będzie możliwości zapewnienia uczestnikom ruchu użytkowania dwóch pasów lub w przypadku braku widoczności będzie wprowadzone ręczne kierowanie ruchem. Jednocześnie cześć jezdni oraz pobocza objęte zakresem prac zostaną wyłączone z ruchu pieszych z informacją o konieczności korzystania z jezdni po przeciwnej stronie. Przewidywany termin zakończenia zadania: połowa września 2024 r. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu na ul. Pancerniaków w Bojszowach.

Utrudnienia w ruchu na ul. Pancerniaków w Bojszowach.

UWAGA!! W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w ramach inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych 5901S, ul. Pancerniaków, ul. Gaikowej i ul. Jedlińskiej w Bojszowach”, Informujemy, że w dniach od 7 do 8 marca 2024 roku, w związku z wykonywaniem warstwy ścieralnej na przebudowywanym odcinku ul. Pancerniaków w Bojszowach, droga zostanie całkowicie zamknięta (brak będzie możliwości przejazdu). Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu na ul. Jedlińskiej w Bojszowach.

Utrudnienia w ruchu na ul. Jedlińskiej w Bojszowach.

UWAGA!!! W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w ramach inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych 5901S, ul. Pancerniaków, ul. Gaikowej i ul. Jedlińskiej w Bojszowach”, informuję, że w dniu 04.04.2024 r. mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na ul. Jedlińskiej z powodu prowadzenia prac w zakresie układania nawierzchni bitumicznej - warstwy wiążącej w rejonie od skrzyżowania z DW 931 do posesji nr 51. Informuje również, że w dniach 10-12.04.2024 r. planowane jest wykonanie stabilizacji konstrukcji ul. Jedlińskiej na odcinku od rejonu posesji nr 97 do granicy z miejscowością Jedlina. W związku z powyższym dojazd oraz wjazd na tereny posesji na przedmiotowym odcinku na czas prowadzenia robót nie będzie możliwy. Prosimy o pozostawienie samochodów poza terenem nieruchomości. Termin realizacji może ulec zmianie z uwagi na warunki atmosferyczne. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu na ul. Kopalnianej w Bojszowach

Utrudnienia w ruchu na ul. Kopalnianej w Bojszowach

Uwaga!!! W związku z pracami związanymi z budową obiektu mostowego nad droga powiatową ul. Kopalnianą w Bojszowach informuję, że w dniu 30.11.2023r. od godziny 17.00 do godziny 5:00 dnia następnego, będą występowały utrudnienia w ruchu w obrębie ul. Kopalniana Międzyrzecze/ul. Międzyrzecka Wola. Z uwagi na charakter prac przejazd pod obiektem nie będzie możliwy. Pracownicy kierujący ruchem będą kierować samochody objazdem przez miejscowość Międzyrzecze. Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu na ul. Kopalnianej w Bojszowach

Utrudnienia w ruchu na ul. Kopalnianej w Bojszowach

UWAGA !!! W związku pracami związanych z budową obiektu mostowego MS-24 nad DP 4138S ul. Kopalnianą, informuję, że w dniu 16.11.2023r. od godziny 17.00 do godziny 7:00 dnia następnego, będą występowały utrudnienia w ruchu w obrębie ulic Kopalniana Międzyrzecze/ul. Międzyrzecka Wola. Z uwagi na charakter prac przejazd pod obiektem nie będzie możliwy. Pracownicy kierujący ruchem będą kierować samochody objazdem przez m. Międzyrzecze. Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu na ul. Jedlińskiej w Bojszowach

Utrudnienia w ruchu na ul. Jedlińskiej w Bojszowach

UWAGA!! W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w ramach inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych 5901S, ul. Pancerniaków, ul. Gaikowej i ul. Jedlińskiej w Bojszowach”, Obecnie od dnia 26.09.2023 r. wprowadzony został ruch jednostronny od ul. św. Jana do ul. Szyszkowej. Wprowadzona zmiana zostanie utrzymana do czasu wprowadzenia kolejnej czasowej organizacji ruchu. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia na ul. Gaikowej w Bojszowach

Utrudnienia na ul. Gaikowej w Bojszowach

BUDUJEMY DLA WAS UWAGA !!! UTRUDNIENIA NA UL. GAIKOWEJ W BOJSZOWACH W związku z realizowaną inwestycją pn.: Przebudowa dróg powiatowych 5901S, ul. Pancerniaków, ul. Gaikowej, ul. Jedlińskiej w Bojszowach." Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu informuje, że dnia 03.10.2023 r. wystąpią utrudnienia w ruchu na ul. Gaikowej od Gminnego Przedszkola do okolic ul. Gaikowej 36 z uwagi na frezowanie warstwy jezdni. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o cierpliwość.

4199